...

Pályázati felhívás a 2023. évi verseny- és élsport keret elnyerésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. 03. 20.


A pályázatokat legkésőbb április 14. napjáig kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.

1. A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város sportéletének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a sportról szóló 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: sportrendelet) 6. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a verseny- és élsport működési kiadásainak, sportlétesítmény fenntartásának, működtetésének, kiadásainak, valamint a sportrendezvények finanszírozásának támogatása.


2. A pályázók köre: pályázó lehet minden nagykanizsai székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy és civil szervezet, amelyet sportszervezetként vettek nyilvántartásba vagy amelynek cél szerinti tevékenysége sporttevékenység.


3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A jóváhagyott támogatások az alábbiak szerint kerülnek kiutalásra:

a) 1000 e Ft-ig egy összegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül;

b) 1000 e Ft felett két részletben:

ba) első részlet a megállapodás aláírását követő 30 napon belül,

bb) második részlet határideje legkésőbb 2023. szeptember 30.


A támogatásra rendelkezésre álló összeg 100 000 E Ft


4. Pályázat benyújtásának határideje és helye: Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2023. április 14. napjáig kell személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint -elektronikus úton eljuttatni a következő címre: 


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 9. ajtó

[Hivatali Kapu elérhetőség: NKMJV (KRID: 202025174)]


Formai vagy tartalmi hiányosság esetén - legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével - hiánypótlásra hívható fel a pályázó, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.


A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu

További hírek...