...

Falfirkák eltüntetésének pályázata 2023

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. 03. 31.


Nagykanizsa önkormányzata idén is támogatja a falfirkák eltüntetését.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önk. rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2023. évben 100 000 Ft.


A támogatás célja a városképet elcsúfító, zavaró falfirkák eltüntetésének ösztönzése.


A támogatásra pályázhat minden Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén fekvő, nem műemléki védelem alatt álló ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, társasház lakóközössége nevében a közös képviselő; kivéve, ha az maga az önkormányzat, illetve az önkormányzat költségvetési szerve, gazdasági társasága. Fenti korlátozás az önkormányzati résztulajdonnal rendelkező társasházakat nem érinti. A pályázható támogatás összege társasházanként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40%-a, de maximum 50.000 Ft, egyéb ingatlanonként az utólag számlával igazolt falfirka eltüntetési költségek 40 %-a, de maximum 20.000 Ft.


Az önkormányzati támogatás ingatlanonként évente egy alkalommal vehető igénybe.


A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához 2023. május 15-ig lehet beküldeni.


A beérkező pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság 2023. május 31-ig bírálja el.


A pályázat benyújtásának és a pályázati támogatás igénybevételének részletes feltételeit, tartalmi követelményeit, valamint az elbírálás és a támogatási összeg kihelyezésének módját Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 12.) rendelete, valamint a pályázati kiírás tartalmazza, amelyet meg lehet tekinteni a www.nagykanizsa.hu honlapon az Aktuális menüben a Felhívások alatt található falfirkák eltüntetésének pályázata 2023 címszó alatt.


Nagykanizsa, 2023. március


Balogh László polgármester

További hírek...