...

Felhívás „Az Év Sportolói” és „A Sport Támogatásáért” kitüntetések adományozására

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. 04. 17.


Az elismeréseket „A magyar sport napja” alkalmából szervezett ünnepségen adják át.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 36/2017. (X.30.) önkormányzati rendelet alapján a sportban kimagasló eredményeket elért személyek és csapatok sportteljesítményének elismerésére kitüntetéseket adományoz az alábbi kategóriákban:

Az Év Sportolói” elismerések:

- „Az Év Férfi Sportolója”,

- „Az Év Női Sportolója”,

- „Az Év Csapata”,

- „Az Év Utánpótlás Fiú Sportolója”, 

- „Az Év Utánpótlás Leány Sportolója”,

„A Sport Támogatásáért”.”


„Az Év Sportolói” kitüntetések adományozhatók azoknak a sportszervezet színeiben versenyző sportolóknak, illetve sportszervezeteknek, akik, illetve amelyek 2022-ben a sportban kiemelkedő eredményt értek el vagy kimagasló szakmai tevékenységet végeztek.


Az „Az Év Utánpótlás Fiú Sportolója” és „Az Év Utánpótlás Leány Sportolója” elismerő címek adományozása esetén utánpótlás sportolónak kell tekinteni az ifjúság, junior és az U23-as korosztályban sportoló fiatalokat.


„A Sport Támogatásáért” elismerés adományozható annak a személynek vagy szervezetnek, aki vagy amely a város sportéletének fejlődése, egyes sportrendezvények, események megrendezése, a sport területén tevékenykedő személyek, sportolók munkájának segítése, lehetővé tétele érdekében áldozatvállalásával kiemelkedő tevékenységet végez.


Az „Az Év Sportolói” és „A Sport Támogatásáért” kitüntetéseket kategóriánként egy évben legfeljebb egy személynek vagy egy sportszervezetnek lehet odaítélni.


„Az Év Sportolói” és „A Sport Támogatásáért” kitüntetések adományozását javaslattétellel kezdeményezheti minden nagykanizsai székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy és civil szervezet, amelyet sportszervezetként vettek nyilvántartásba vagy amelynek cél szerinti tevékenysége sporttevékenység. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy sportszervezet nevét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. „Az Év Sportolói” kitüntetésekre vonatkozó javaslathoz csatolni kell az elismertetni kívánt sporteredmény hiteles igazolását.


Javaslatot tenni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2023. április 23. napjáig kell személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint - elektronikus úton eljuttatni a következő címre: 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 9. ajtó

[Hivatali Kapu elérhetőség: NKMJV (KRID: 202025174)]


A kitüntetések adományozásáról a polgármester javaslata alapján az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság előzetes véleményezését követően a közgyűlés dönt.


A díjazottak díszoklevélben és emlékplakettben részesülnek, amelyek „A magyar sport napja” alkalmából 2023. május 6-án szervezett ünnepség keretében kerülnek átadásra.
További hírek...