...

Felhívás Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. 09. 29.


Mutatjuk a pályázati felhívás részleteit!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához.

A pályázati kiírás és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Bursa Hungarica Felsőoktatási szociális ösztöndíj elbírálásának rendjéről szóló szabályzata értelmében két típusú ösztöndíjra nyújthatnak be pályázatot a hátrányos szociális helyzetű fiatalok:


Az „A” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.


A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.


A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.


Kizárólag a regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követően az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetőjogi felelősséget vállalva.


A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.

A pályázó által kinyomtatott űrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – Humánigazgatási csoport     alagsori ügyfélfogadó: H: 8-12, SZ: 8-12, 13-1600 Cs: 8-12)

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minősül.


A pályázatok benyújtására 2023. október 3. és 2023. november 3. között van lehetőség. A pályázatok elbírálásának határideje: 2023. december 6.


További információ: Pőczéné Faics Gabriella, 20/849-2442


A teljes pályázati felhívás Nagykanizsa város honlapján, a www.nagykanizsa.hu oldalon tekinthető meg.

További hírek...