...

Meghosszabbított határidő

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. 12. 22.


Január 8-ig várják a javaslatokat a városi kitüntetésekre.

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyűlése 2024-ben is adományoz kitüntető címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:

- a város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, tudományos, művészeti, szakmai munkásságuk során maradandót alkottak,

- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálták,

- kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek,

- tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedően támogatták a nemzetiségek kultúrájának fejlődését, életkörülményeik javítását.


Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a következő kitüntetéseket alapította:

- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím,

- „Nagykanizsa Városért” kitüntető cím,

- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető cím,


A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 36/2017. (X.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/rendeletek).


A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető címre a közgyűlés tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyű intézmények, nagykanizsai székhellyel bejegyzett civil szervezetek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, és nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot.


A „Nagykanizsa Városért” és „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntető címek odaítélésére az előbbiek mellett javaslatot tehetnek a nemzetiségi önkormányzatok és magánszemélyek is.


Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető, valamint az önkormányzat honlapjáról (/www.nagykanizsa.hu/Polgármesteri hivatal/eugyintezes letölthető nyomtatványok, egyéb nyomtatványok) letölthető űrlapon, részletes indoklással legkésőbb 2024. január 8-ig nyújtsák be Balogh László polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Kérem, javaslataikat az indokolásokkal egyidejűleg lehetőség szerint word fájlban, e-mailen is küldjék meg a strobl.krisztina@nagykanizsa.hu címre!

További hírek...