...

Pályázati felhívás a 2023. évi kulturális támogatás elnyerésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023. 05. 04.


A pályázatokat legkésőbb május 31. napjáig kell eljuttatni a polgármesteri hivatalba.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata  pályázatot hirdet a 2023. évi kulturális keret elnyerésére.


A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 21/2019. (V. 03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.


A támogatást az alkotóművészeti, az előadó művészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közművelődési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:

• a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megőrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetővé tételére;

• a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történő részvételre;

• a művészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építőművészettel kapcsolatos tevékenységekre;

• a kultúrateremtő, kultúraközvetítő, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre,

• kulturális vidékfejlesztésre;

• kulturális jellegű civil és nonprofit szervezetek támogatására;

• nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.


A pályázók köre: pályázó lehet nagykanizsai székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező jogi személy, egyéni vállalkozó, civil szervezet, költségvetési szerv, jogi személyiséggel rendelkező vallási közösség és belső egyházi jogi személy.


A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatásra rendelkezésre álló összeg 20 000 E Ft. 


Pályázat benyújtásának határideje és helye:

Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körűen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésőbb 2023. május 31. napjáig kell személyesen, postai úton vagy - az elektronikus ügyintézés szabályai szerint -elektronikus úton eljuttatni a következő címre: 


Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 8. ajtó

[Hivatali Kapu elérhetőség: NKMJV (KRID: 202025174)]


Formai vagy tartalmi hiányosság esetén - legfeljebb 8 napos határidő kitűzésével - hiánypótlásra hívható fel a pályázó, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.


A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthető a város honlapjáról: www.nagykanizsa.hu


További hírek...